BRIEF STRONY INTERNETOWE

Poniższy dokument pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania odnośnie projektu. Wszystkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby przygotowania oferty i projektu. Jeżeli niektóre pytania wydają się Państwu zbędne można je pominąć. Wysyłając nam swoje dane, automatycznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Dane Kontaktowe
(Do kontaktu w sprawie projektu)


Opis Projektu

Cel projektu
Jaki jest główny cel projektu? Jakie cele (marketingowe, sprzedażowe, wizerunkowe lub inne) chcą Państwo osiągnąć dzięki temu projektowi?

Powód podjęcia działania:
Czy istnieje powód, dla którego podejmują Państwo dane działanie? (np. start firmy na rynku, rozszerzenie działalności, potrzeba dostosowania serwisu do obecnych wymagań, itp.)

Budżet:
Jaki jest przewidywany budżet na realizację projektu? Ta informacja pozwoli nam jak najszybciej znaleźć rozwiązania oraz narzędzi do ograniczeń budżetowych projektu.


Marka/Produkt

Informacja o marce/produkcie:
Podstawowe informacje o firmie, opis działalności firmy, opis produktu lub usługi, inne istotne informacje.

Opis branży:
Opis branży w której działa firma.

Unikalne cechy Państwa produktu lub usługi:
Jakie są unikalne cechy produktu lub usługi, której dotyczy projekt? Co zyskuje klient wybierając właśnie ten produkt lub tę usługę? Czym różni się od konkurencji?

Grupa docelowa:
Jaka jest grupa docelowa projektu? (kryteria demograficzne, wiek, płeć, zainteresowania, wykształcenie, dochód, itp.)?

Dotychczasowe działania reklamowe:
(np. pozycjonowanie strony, reklama Google AdWords, media społecznościowe)

Adres obecnej strony www:
Czy istnieje dotychczasowa strona www?

Konkurencja:
Jakie firmy stanowią największą konkurencję?


Opis działania

Rodzaj strony/serwisu:
(np. strona firmowa, wizytówka, korporacyjna, one page, multipage, serwis, forum, blog, etc.)

Zawartość strony/serwisu:
Jakie podstrony ma zawierać strona? (np. o nas, kontakt, nasze usługi, etc.) Jaka orientacyjna ilość podstron?

Wersje językowe:
W jakich językach ma się wyświetlać strona internetowa? Czy zostaną nam dostarczone tłumaczenia?

Moduły które mają być umieszczone na stronie internetowej?
(zaznacz)

Czy potrzebują Państwo mieć możliwość samodzielnej edycji podstron? *
(Panel administracyjny CMS)


Czy dysponują Państwo hostingiem? *


Czy dysponują Państwo domeną? *


Wygląd strony: *
Czy Państwo dysponują materiałami które dotyczą kolorystyki strony? Czy posiadają Państwo księgę znaku, w której jest określona kolorystyka?


Przykładowe strony, które odpowiadają Państwa oczekiwaniom wizualnym:
Proszę podać adresy www.


Pozostałe informacje

Harmonogram:
Czy istnieją kluczowe daty dla realizacji projektu?

Uwagi